Výkresy

Výkres vzniká podľa predstavy investora. Je  vodítkom toho, aby sme si vedeli predstaviť, čo vlastne chceme a ako to bude nakoniec vyzerať. Začína sa zakreslením rozmerov plôch, otvorov a miest do ktorých treba niečo vyrobiť. Podľa nich a danej architektúry, alebo predstavy investora sa načrtnú skyce, z ktorých si investor vyberie. Podľa vzoru skyce sa kreslí ďalej presný výkres, podľa ktorého sa vyrába dané dielo. Takto zhotovené dielo má svoju originalitu.