Renovácia kríža

V súčasnosti máme mnoho kostolov, kaplniek a iných pamiatok, ktoré by si zaslúžili zrenovovať nielen kríže, ale i mnohé iné kovové predmety, ktoré nám zanechali naši predchodcovia majstri a remeselníci. Na fotkách je vidieť kostolný kríž zo Šamorína, pred a po renovácii. Na detailoch badať vysokú zručnosť kováča, ktorý si musel poradiť v tom čase bez moderných pracovných techník a nástrojov.

Kríž pred renováciou

Kríž počas renovácie

Kríž po renovácii